Vi som eier ranchen heter Mona Iren Dolmen og Jon Leira.

Mona har utdanning fra BI innen økonomi og reiseliv. Hun har jobbet ved flere hoteller tidligere. For tiden jobber hun ved et barnevernsenter.

Jon har tatt bachelorutdanning innen lederutdanning i Forsvaret, men driver nå ranchen på fulltid. Han levde ett år på ranch i Australia, der kjøttfe var hovednæring – og der de flyttet dyrene ved hjelp av hester. Der og da ble det bestemt at dersom han skulle ha gård en gang; så skulle det hete Ranch og innebære kjøttfe og hester. En herlig levemåte!

Vi ser på oss selv som ydmyke, pliktoppfyllende, strukturerte og ivrige personer som setter vår stolthet i å levere et godt produkt. Vi setter også pris på å få tilbakemelding dersom dere har tips til forbedring.