Vi som eier ranchen heter Mona Iren Dolmen og Jon Leira.

Mona har utdanning fra BI innen økonomi og reiseliv. Hun har jobbet ved flere hoteller tidligere bl.a. Britannia Hotel i Trondheim. på EPCOT-senteret i Florida og er nå meddriver på Ranchen.

Jon har tatt bachelorutdanning innen lederutdanning i Forsvaret, men driver nå ranchen på fulltid. Han levde ett år på ranch i Australia, der kjøttfe var hovednæring – og der de flyttet dyrene ved hjelp av hester. Der og da ble det bestemt at dersom han skulle ha gård en gang; så skulle det hete Ranch og innebære kjøttfe og hester. En herlig levemåte!

Vi ser på oss selv som ydmyke, varme, strukturerte og ivrige personer som setter vår stolthet i å levere et godt produkt. Vi setter også pris på å få tilbakemelding dersom dere har tips til forbedring.