Regler og rutiner ifm leie av overnattingsrom ved Snerting Ranch Hotel

Betaling: Dette blir gjort med bankkort før avreise. Ev avbestilling må skje minimum en uke før ankomst. Hvis ikke vil det komme faktura på hele leiebeløpet. Ev kan vi diskutere dersom det legges frem legeerklæring på sykdom/skade som tilsier at oppholdet er blitt vanskelig å gjennomføre.

Ved booking blir det sendt en mail til oss; der vi ser over at alt ser ok ut før vi legger inn bestillingen i kalenderen og sender bekreftelse til dere om at alt er ok.

Rom 1 har maks 2 personer. Rom 2 og 3 har dobbeltseng pluss køyeseng; totalt plass til 4 personer per rom. Det er også mulig å sette inn ekstra seng/madrass på rommene dersom det er ønskelig, men det vil gi økt pris.

Kjæledyr er ikke tillatt å taes med inn i bygget. Vi har eget rom under låvebru der kjæledyr kan være.

Røyking og alle andre rusmidler enn alkohol er forbudt og kan medføre at oppholdet må avbrytes. Røykere må ev ut og gå seg en tur:)