Vi tar kontakt med deg for videre dialog.
Etter at endelig avtale er gjort – må 20 % av leiesum betales inn minimum 14 dager før arrangement (faktura kommer på epost). Refundering av depositum vil kun være aktuelt dersom avbestilling blir gjort minimum en uke før arrangement.»

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er et sted for fyllefest. Vi forbeholder oss retten til å hjemsende enkeltpersoner eller hele grupper dersom folk blir overstadig beruset. Røyking og alle andre rusmidler enn alkohol er strengt forbudt. God stemning er derimot høyst velkomment. Ankomst normalt tidligst kl 11, men dette kan avtales tidligere.

Pris: Normalt sett 3750 kr per dag. Noe tillegg/fratrekk kan forekomme. Send skjema og så finner vi god løsning i dialog